Välkommen till Eitech profilshop

Innehåll: 

Profilprodukter och profilkläder är ett av flera verktyg i kommunikationen kring Eitechs varumärke. Att stärka Eitechs identitet är ett långsiktigt arbete och målsättningen är att den konsekvent skall genomsyra alla delar av verksamheten, både internt såsom externt. Detta gäller självfallet även vår kollektion av profilkläder och profilprodukter. I detta avseende har Eitech valt att samarbeta med Track Screen i Örnsköldsvik  AB (www.trackscreen.se).

Eitechs profilshop har som målsättning att alltid omfatta ett modernt och tilltalande sortiment på en handfull profilprodukter. Vi har valt att bygga upp ett bassortiment som lagerförs och ska täcka det mesta som kan behövas i arbetsvardagen. Vit och svart är basen och som ligger i det lugnare färgspektrat, där orange färg används som ett tillägg för att skapa ett högt observationsvärde vid ex mässor, kampanjer och säsongsaktiviteter. Material och placering av logotyp avgör vilken typ av förädling som lämpar sig bäst på plagget/produkten.

Har du funderingar eller efterfrågar andra profilprodukter ber vi er i första hand kontakta Jens Ålstig på Eitechs kommunikationsavdelning.

Jens Ålstig
e-post: jens.alstig@eitech.se, telefon +46 90 15 46 20     

Kontaktinformation Track Screen i Örnsköldsvik AB  Birgitta Forsberg

e-post: birgitta.forsberg@trackscreen.se, telefon Birgitta: +46 660 292250, telefon växel: +46 660 16925